Vnesite vrednost v polje za preračun enot:
 

Standardi CEI584-2, DIN EN 60584.1, BS EN 60584.1, ANSI/MC96.1, JISC 1602