Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo izdelkov, objavljenih v katalogih in na spletni strani družbe Materm d.o.o., Morje, Morska cesta 6, 2323 Fram (v nadaljevanju: Materm). 

Splošni pogoji so na voljo na spletni strani www.materm.si, zato se šteje, da je vsak potrošnik, ki naroči blago na spletni strani, seznanjen z njihovim celotnim besedilom. 

Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate te splošne pogoje poslovanja.

Pogodba se lahko sklene le v slovenskem jeziku.

2. Naročanje izdelkov

Pri Matermu izdelke naročate brez vsakega tveganja. Izdelke si lahko doma v miru ogledate in preizkusite in če vam ne ustrezajo v roku 14 dni od sprejema, enostavno vrnete nazaj. Izdelke lahko naročite na naslednje načine: 

 • po pošti na naslov: 
  Materm d.o.o., Morje, Morska cesta 6, 2323 Fram
 • po telefaxu na št.:
  02 608 90 18
 • po elektronski pošti na naslov:
  info@materm.si
 • preko spleta
  www.materm.si
 • po telefonu na št.:
  02 608 90 10

 

3. Izvedba ali zavrnitev naročila

Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil bomo pričeli v najkrajšem možnem času. Materm lahko v primeru, da naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

3.1. Naročanje preko spleta 

a. Naročilo v čakalni vrsti: Po uspešni oddaji naročila boste prejeli obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v obdelavo. V roku ene ure se lahko odločite in naročilo prekličete in to tako, da nam pošljete sporočilo na elektronski naslov info@materm.si kamor pripnete naše obvestilo o uspešno oddanem naročilu, v naslov pa napišete "Odstop od oddanega naročila". 

b. Naročilo odpremljeno: Če naročila v eni uri ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. V naročilu bomo pregledali ali so na voljo vsi zahtevani podatki o kupcu in naročenih izdelkih. V primeru pomanjkljivih podatkov vas bomo kontaktirali po elektronski pošti ali po telefonu, ki je naveden med kontaktnimi podatki. Popolno naročilo bo prejelo status odpremljenega naročila in s tem je tudi pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom sklenjena. 

c. Izdelek na zalogi: Izdelki, ki imajo rok dostave 48 ur so na zalogi.

d. Naročilo potrjeno: Naročilo bo odpremljeno v najkrajšem možnem času.

4. Dostava izdelkov

V dogovorjenem roku vam bomo naročene izdelke pripravili in odposlali na vaš naslov. Na računu, ki je priložen paketu boste našli tudi vse informacijo o politiki vračila blaga, kam se lahko obrnete v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru ostalih pritožb. 

Izdelke bomo dostavili z našimi pogodbenimi partnerji v primerni paketni embalaži. V kolikor vas ob obisku dostavljalca ne bo doma, vam bo le-ta pustil obvestilo o prispeli pošiljki oziroma obvestil in povprašal o možnostih dostave paketa. 

V primeru dostave s pošto Slovenije in plačilom po povzetju vam bo pošta zaračunala provizijo za prenos kupnine v obliki gotovine, po veljavnem ceniku pošte Slovenije. Cenik Pošte Slovenije

Stroški pakiranja, dostave in poštnine za posamično enkratno naročilo znašajo skupaj 4,50 EUR, ne glede na vrednost naročila ter število morebitnih dostav, s katerimi bi bilo potrebno izdelke ob takem naročilu dostaviti. V primeru, da naročenih izdelkov ne moremo dostaviti istočasno, vam dodatne priprave paketa in pošiljanja ne bomo zaračunali, strošek poštnine ostane 4,50 EUR. To ne velja v primeru, če je bilo blago vrnjeno ter nato ponovno poslano zaradi razlogov na vaši strani. 

BREZ POŠTNINE pri naročilu nad 80 EUR. V primeru, da vaše naročilu preseže znesek 80 EUR boste dobili paket brez zaračunanih stroškov poštnine in priprave paketa. 

Naročeno blago bomo dostavili, če bo to le mogoče, v običajnem dobavnem roku, ki znaša 3-5 delovnih dni od prejetega naročila. V kolikor blaga ne bo možno dostaviti običajnem 7-dnevnem dobavnem roku, vas bomo, takoj ko bo možno, obvestili o novem predvidenem roku dostave. 

Če vam niti v dodatnem roku ne bomo mogli dostaviti naročenega blaga, lahko odstopite od pogodbe, mi pa vam bomo nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnili vsa prejeta plačila.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko po preteku dogovorjenega roka odstopite od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodaten rok za izpolnitev obveznosti, če pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvestite, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe. 

5. Razprodani izdelki

V posameznih primerih se lahko zgodi, da vam posameznega izdelka ne bomo mogli dostaviti, ker je razprodan. Prosimo vas za razumevanje. Prepričani smo, da boste v naši široki paleti izdelkov našli nadomestni izdelek. 

6. Prevzem izdelkov

Osebni prevzem izdelkov, naročenih v spletni trgovini www.materm.si, je možen SAMO na sedežu podjetja Materm:

Materm d.o.o.
Morje, Morska cesta 6
2323 Fram

V primeru osebnega prevzema izdelkov na sedežu podjetja ne plačate stroškov dostave.

7. Cene

Vse cene, navedene v katalogu, so izražene v evrih ter vključujejo davek na dodano vrednost. Izdani račun vsebuje poleg cene izdelka in pripadajočega davka na dodano vrednost tudi stroške pakiranja, dostave in poštnine. Zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko. 

Zaradi vsakodnevnega osveževanja cen in zalog na spletni strani lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru velikega odstopanja cen ali tehničnih podatkov vas bomo o spremembi vašega naročila obvestili. 

8. Način plačila

Naročene izdelke lahko plačate na naslednje načine:

 • plačilo po povzetju.
  V tem primeru blago plačate z gotovino ali s priloženo splošno položnico;
 • plačilo po predračunu (predračun vam pošljemo po elektronski pošti ali faksu). Predračun je veljaven 3 dni, po tem roku se naročilo izbriše iz sistema. Pri plačilu predračuna obvezno navedite v sklic številko predračuna zaradi lažjega spremljanja plačil.
 • plačilo s Paypal-om.
  Izdelek lahko plačate tudi z Paypal računom. Paypal.com je ponudnik varnega e-plačevanja s kreditnimi karticami.
   

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Za pravne osebe je plačilni rok 8 dni. Pri prvem naročilu zahtevamo plačilo po predračunu ali zavarovanje plačila. Pridržujemo si tudi pravico dostave samo proti plačilu po predračunu. 

Za nepravočasno poravnane obveznosti zaračunavamo zakonske zamudne obresti. 

V primeru zamude s plačilom vam bomo zaračunali tudi stroške opominjanja ter vse stroške izterjave neporavnanih obveznosti, kamor sodijo tudi odvetniški stroški ter stroški sodnih taks in drugih pristojbin. 

Z naročilom izdelkov soglašate ter z nastopom zamude s plačilom Materm in po njegovem pooblastilu tudi njegovega pooblaščenca izrecno pooblaščate za pridobivanje vseh potrebnih podatkov o vašem premoženju in opravo vseh poizvedb, ki se nanašajo na vaše račune pri bankah in drugih finančnih ustanovah ter poizvedbe o zaposlitvi, kakor tudi dovoljujete Matermu in po njegovem pooblastilu tudi njegovemu pooblaščencu posredovanje teh podatkov drugim pravnim osebam, zaradi izterjave terjatev, ki bi jih imel Materm do vas iz naslova vaših neplačanih obveznosti za naročene izdelke. 

Bančni račun odprt pri:
TRR:

9. Pridržek lastninske pravice

Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanih izdelkih in le-ti ostanejo last Materma tudi potem, ko so vam izročeni, vse dotlej dokler kupnine zanje ne plačate v celoti. 

10. Odstop od pogodbe, vračilo izdelkov in vračilo vplačil

10.1. Odstop od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, imate pravico, da nas v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko:

 • pridobite dejansko posest nad blagom,
 • pridobite dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki ste jih naročili v enem naročilu,
 • pridobite dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • pridobite dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.
   

Pravice do odstopa od pogodbe nimate pri naslednjih pogodbah:

 • pogodbi o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • pogodbi o blagu, ki je izdelano po vaših natančnih navodilih in prilagojeno vašim osebnim potrebam;
 • pogodbi o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • pogodbi o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če ste po dostavi odprli varnostni pečat;
 • pogodbi o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če ste po dostavi odprli pečat
 • pogodbi o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • pogodbi o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi vašega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe
 • pogodbi o baterijah, akumulatorskih baterijah in akumulatorskih paketih, kablih, sijalkah, komponentah, če ste odprli varnostni pečat ali v primeru, da je bila odstranjena originalna embalaža
 • pogodbi o modelih, ki so delno ali v celoti sestavljeni s strani potrošnika
 • pogodbi o izdelkih za enkratno uporabo, rezervnih in nadomestnih delih in uporabljenih predplačniških karticah
   

Obvestilo o odstopu lahko predložite podjetju z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe. Obvestilo o odstopu nam lahko pošljete:

 • pisno na naslov podjetja
 • v elektronski obliki na info@materm.si, v tem primeru vam bomo nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov.
 • označite na zadnji strani računa, da vračate izdelek in račun skupaj z izdelkom vrnete na naš naslov.
   

Šteje se, da ste podali odstopno izjavo pravočasno, če jo pošljete v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik. 

Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

10.2. Vračilo blaga

Če ste blago že prejeli in od pogodbe odstopite, morate blago vrniti v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe na naš naslov:

Materm d.o.o., Morje, Morska cesta 6, 2323 Fram 

Šteje se, da ste pravočasno vrnili blago če ga pošljete pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Izdelke morate vrniti nepoškodovane v nespremenjeni količini in v originalni, nepoškodovani embalaži. Poškodovanih izdelkov, izdelkov v spremenjeni količini in izdelkov v neoriginalni ali poškodovani embalaži ni mogoče vrniti. Izdelke vrnite kot paketno pošiljko in ne kot pismo. Izdelkom, ki se vračajo, mora biti priložena kopija računa veseli bomo pa tudi če nam izpolnite obrazec za vračilo blaga, na zadnji strani računa, da bomo hitreje izvedli celoten postopek. V primeru odstopa od pogodbe, krijete le stroške vračila blaga. 

V primeru, da vrnete izdelke kot paket pri Pošti Slovenija in navedete, da je prejemnik Materm d.o.o., vam stroške vračila krije podjetje Materm. Če ste se izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor jo ponuja podjetje ne morete zahtevati povračila dodatnih stroškov.

10.3. Vračilo prejetih plačil 

V kolikor ste naročeno blago že plačali, vam bomo vrnili vsa prejeta plačila, ki ste jih opravili zaradi naročila nemudoma, oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. 

Če ste blago že prejeli in od pogodbe odstopite, morate blago vrniti v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. 

Vračilo prejetih plačil bomo v tem primeru zadržali do prevzema vrnjenega blaga ali dokler nam ne predložite dokazila, da ste blago poslal nazaj.

Prejeta plačila vam bomo vrnili z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili ob nakupu, razen če ne želite drugačnega načina vračila.

Najhitrejši in najpreprostejši način vračila je na vaš TRR (osebni račun). V primeru, da se odločite za takšen način vračila, prosimo da nam sporočite številko osebnega računa ali ga zapišete v obrazec za vračilo blaga, na zadnji strani računa.

Če izdelek ne deluje pravilno, ali ne deluje v skladu z vašimi pričakovanji, prosimo pokličite našo tehnično službo na telefonsko številko: 02 6080 90 10, kjer vam bodo naši svetovalci lahko pomagali s potrebnimi pojasnili. Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi izdelka in poškodbam samega izdelka ter morebitnim poškodbam drugih stvari. 

Za izdelke, za katere bomo ugotovili, da so bili poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe oziroma ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, reklamacij ne bomo mogli upoštevati. V kolikor boste želeli tak izdelek po zavrnitvi reklamacije ponovno prevzeti, vam ga bomo poslali ter pri tem zaračunali stroške, povezane z dostavo takega izdelka, lahko pa tak izdelek prevzamete na našem naslovu:

Materm d.o.o., Morje, Morska cesta 6, 2323 Fram

11. Garancija

Za vse izdelke velja 12 mesečna garancija, za posebej označene izdelke pa podaljšana garancija, kar je razvidno iz dokumentacije, ki jo prejmete ob dostavi blaga. Garancija teče od datuma prejema blaga. Garancijo lahko uveljavljate z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu! Imate nepotrjen garancijski list? Brez skrbi! V tem primeru skladno z 18. členom Zakona o varstvu potrošnikov ni potrebno, da garancijski list prodajalec posebej potrdi. 

Popravilo izdelkov opravimo v Matermu. V kolikor traja popravilo več kot 45 dni, vam izdelek zamenjamo z novim, če to ni mogoče, pa v celoti povrnemo kupnino za izdelek. 

12. Stvarna napaka

Materm mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Kdaj je napaka stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila Matermu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je Materm izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli Matermovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal Materm ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače. 

Kako se stvarna napak uveljavlja

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če nas o napaki obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in nam omogočiti, da stvar pregledamo. Obvestilo o napaki nam lahko kupec sporoči osebno, pri čemer mu moramo izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. 

Kdaj Materm ne odgovarja za stvarne napake

Materm ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med Matermom in kupcem rabljena stvar, ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

13. Varovanje podatkov

Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki, pridobljeni ob naročilu blaga, bodo uporabljeni za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije med vami in Matermom. 

Občasno vam bomo pošiljali tudi svoj informativni material v obliki e-novic. V kolikor boste izrazili željo, da ne želite prejemati informativnih materialov, bomo to brezpogojno upoštevali. 

14. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: 

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 • končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • plačilne pogoje, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • pogoji, roki in postopki v primeru odstopa od pogodbe; poleg tega tudi o tem, če in koliko so stroški vračila blaga
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake
 • možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno
 • informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno.
 • pri pripravi spletne strani lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. V primeru velikega odstopanja cen ali tehničnih podatkov vas bomo ob vašem naročilu o tem obvestili.
   

15. Izvensodno reševanje sporov in drugih pravnih sredstev

Materm si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

16. Okoljska odgovornost

Podjetje Materm d.o.o. po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv 2002/96/EC in 2006/66/EC, 'Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi' (Ur.l. RS, št. 55/2015) in 'Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji' (Ur.l. RS, št. 3/2010, 64/2012, 93/2012) izvaja v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA d.o.o.

17. Podatki o vpisu v register z navedbo registra in številke vpisa

Materm d.o.o., Morje, Morska cesta 6, 2323 Fram
Matična številka:
Davčna številka:
Davčni zavezanec: DA
Vpis v registrski organ:
Statistična domicilna dejavnost

Bančni račun odprt pri:
TRR:

18. Platforma za reševanje sporov

S 15. februarjem 2016 Evropska komisija pripravlja platformo za izvensodno reševanje sporov. Potrošniki imajo tako možnost, da spore v zvezi s svojim spletnim naročilom najprej rešijo brez vključevanja sodišča. Platforma za reševanje sporov je na voljo na spletni strani https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Več informacij o platformi za reševanje sporov je na voljo na spletni strani https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.htm